București - Pitești - Frankfurt

Tel: +40 371 121 121

Fax: +40 374 090 990

office@intelsec.ro

INTELSEC

”Unui om îi trebuie doi ani să învețe să vorbească și restul vieții sale să învețe când trebuie să tacă”
Confucius

Clienții noștri

Protecția informațiilor clasificate

Protecția informațiilor secret de serviciu

Consultanță și asistență de specialitate în implementarea întregului proces de protecție a informațiilor secrete de serviciu așa cum prevede HG nr. 781/2001 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

Protecția informațiilor secret de stat

 1. Consultanță și asistență permanentă în vederea implementării tuturor Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;

 2. Pregătirea personalului în domeniul protecției informațiilor clasificate;

 3. Asistență în derularea unui contract clasificat între un contractant privat și o autoritate publică;

 4. Consultanță în vederea implementării structurii de securitate la nivelul companiilor deținătoare de informații secrete de stat;

 5. Asistență de specialitate pe timpul efectuării controalelor din partea Autorității Desemnate de Securitate;

 6. Elaborare măsuri procedurale;

 7. Consultanță în vederea înființării structurilor INFOSEC;

 8. Consultanță pentru întocmirea Programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și a Planului de pază și apărare.

Securitatea Informațiilor Confidențiale

Securitatea informațiilor

 1. Identificare riscuri, vulnerabilități și amenințări la adresa securității informațiilor companiei

 2. Elaborare programe de prevenire a scurgerilor de informații confidențiale

 3. Analize de securitate

 4. Politici generale de securitate

 5. Prognoze de securitate

 1. Managementul riscului

 2. Asistență de specialitate în cazul compromiterii informațiilor

 3. Consultanță sisteme de securitate pentru protecția informațiilor

 4. Recomandări de securitate

 5. Studii personalizate în vederea îmbunătățirii managementului securității informațiilor

 6. Măsuri procedurale

Securitatea internă și protecția personalului

Securitatea internă

Protecția personalului reprezintă ansamblul de verificări de securitate în vederea autorizării pentru accesul la informațiile confidențiale ale companiei, în vederea protejării acestora împotriva diseminării neautorizate sau a compromiterii.

 

Cea mai vulnerabilă verigă în compromiterea informațiilor, este factorul uman. De aceea personalul propriu, care are acces la informații confidențiale, trebuie verificat și autorizat, prin proceduri de specialiatate.

 

 

 • consultanță în vederea înființării stucturilor de securitate internă

 • interviuri de securitate cu personalul care urmează să aiba acces la informații sensibile sau personalul nou angajat

 • ”screening” de securitate la angajare

 • identificarea riscurilor de securitate internă

 • chestionare de securitate și analiza datelor

 • proceduri interne de securitate

PENTEST Securitate fizică

Physical Penetration Testing

Testele de penetrare la securitate fizică reprezintă tehnica prin care, prin personal sepcializat și scenarii dedicate, personalul companiei dvs. este testat în vederea identificării dacă sunt respectate sau nu procedurile interne de securitate sau regulamentele de ordine interioară.

 

Scenariile puse în practică vor fi aprobate în prealabil de către intituția solicitantă și vor pune accentul pe identificarea riscurilor asociate personalului propriu și a modului în care sunt respectate procedurile.

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence reprezintă tehnica de identificare, culegere și analiză a informațiilor, în vederea descoperirii de noi oportunități și dezvoltarea acestora pentru aplicarea unei strategii de business eficiente, concretizată prin avantaj competitiv pe piață și stabilitate pe termen lung.

Analize P.E.S.T.

Analizele PEST (Political, Economic, Social and Technological Analysis) sunt utilizate pentru analiza factorilor ce pot influența strategiile, deciziile, obiectivele atât pe termen scurt cât și pe termen lung.

INTELSEC efectuează acest tip de analiză pentru companiile care sunt interesate în dezvoltarea sau extinderea afacerilor în zona Europei de Est, fiind un instrument de management absolut necesar.

Cyber Security

Securitatea informațiilor

 1. Identificare riscuri, vulnerabilități și amenințări la adresa securității informațiilor companiei

 2. Elaborare programe de prevenire a scurgerilor de informații confidențiale

 3. Analize de securitate

 4. Politici generale de securitate

 5. Prognoze de securitate

 1. Managementul riscului

 2. Asistență de specialitate în cazul compromiterii informațiilor

 3. Consultanță sisteme de securitate pentru protecția informațiilor

 4. Recomandări de securitate

 5. Studii personalizate în vederea îmbunătățirii managementului securității informațiilor

 6. Măsuri procedurale

Contact
+40 371 121 121

Sediu social: Drumul Agatului nr. 55, Sector 1 București

Punct de lucru: Dimitrie Butculescu nr. 34, Pitești Jud. Argeș

Frankfurt Field Office - oppening soon